ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองแวง

                             ที่ตั้ง

                          (1.1)  ยกฐานะจากสภาตำบล เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.. 2539

 และยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลหนองแวง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

                        (1.2)   ที่ตั้ง เลขที่ 155 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

          เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นที่ราบ พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตร  เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม    

       ระยะทางห่างจากอำเภอวานรนิวาส   ประมาณ      18      กิโลเมตร

       ระยะทางห่างจากจังหวัดสกลนคร     ประมาณ      100     กิโลเมตร

       ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร    ประมาณ      636    กิโลเมตร     

      เนื้อที่

      ตำบลหนองแวงมีพื้นที่ประมาณ 27 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,875 ไร่

  1. ภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบทั้งหมด เทศบาลตำบลหนองแวง มีอาณาเขตดังนี้

   ทิศเหนือ จรดตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

   ทิศตะวันออก จรดตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

   ทิศตะวันตก จรดตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาสและ ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

   ทิศใต้  จรดตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page