ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page